Arbo-Score Opleidingen en Advies in Bedrijfshulpverlening


Wilhelmina Druckerstraat 27 2401 KH Alphen aan den Rijn
0172439284 Klik om te bellen

Over Arbo-Score Opleidingen en Advies in Bedrijfshulpverlening

Artikel 15 van de Arbowet bepaalt dat ieder(e) bedrijf of instelling één of meerdere bedrijfshulpverlener(s) moet hebben. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers, die bij brand en/of een ongeval als voorpostfunctionaris kunnen optreden in afwachting van professionele hulpverlening. BHV’ers hebben de volgende taken:

- het verlenenvan eerste hulp
- het beperken en bestrijden van een beginnende brand & ontruiming
- communicatie

Het aantal op te leiden BHV’ers kan worden bepaald aan de hand van een actuele Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), een Risicoanalyse en Ongevalregistratie. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging en bedrijfsactiviteit kan worden gesproken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie. De werkgever heeft een zorgplicht en dient ervoor zorg te dragen dat tijdens openingstijden van het bedrijf voldoende BHV‘ers aanwezig zijn om de desbetreffende taken te kunnen uitvoeren. De Arbeidsinspectie houdt toezicht en controleert of de werkgever voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Arbowet.. ARBO-Score is gespecialiseerd in het verzorgen van all-round opleidingen, trainingen, nascholing en (ontruimings)oefeningen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Arbo-Score beoogt door middel van theoretisch en praktisch onderricht een optimale deskundigheid over te dragen aan de aspirant en/of gevorderde bedrijfshulpverlener.
ARBO-Score kenmerkt zich onder andere door de navolgende trefwoorden:
- persoonlijkheid
- kwaliteit
- innovatie
- flexibel
- snelle service.

Advies
Tevens adviseert ARBO-Score voor de opzet van een bedrijfshulpverlening, het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan, de levering van brandblusmiddelen, verbandmateriaal, verbandkoffers en eventueel een bijbehorend onderhoudscontract.
Deskundigheid
De deskundigheid zit letterlijk en figuurlijk in de adviseurs en vakdocenten die worden ingezet voor de door u gevraagde opleiding/training. ARBO-Score staat onder toezicht van een arts en medisch-docent, die verantwoordelijk is voor de medische inhoud van de cursussen.
ARBO-Score werkt uitsluitend met bevoegde docenten, merendeels, operationeel werkzaam binnen de ambulance en brandweerzorg.

Cursussen
ARBO-Score levert opleidingspakketten met bijbehorende boeken en kunnen met name in de nascholing specifiek worden afgestemd op de doelgroep. Alle opleidingen worden afgesloten met een examen inclusief bijbehorend diploma of certificaat.

Keurmerk


ARBO-Score is een erkend opleidingsinstituut. Wij zijn in het bezit van het keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Tevens zijn wij in het bezit van het keurmerk hartdefibrillatie, uitgegeven door Medizon.

Zorg op Maat


De Arbowet spreekt van een ‘zorg-op–maat’-principe. Een actuele Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een Risicoanalyse en Ongevalregistratie geven onder andere aan of uw BHV’ers naast de basisopleiding BHV aanvullend specialistisch opgeleid moeten worden. Daarnaast kunnen reële scenario\\\'s van een brand en/of ongeval binnen uw bedrijf of instelling worden afgestemd.

In-company
Om personeels- en reiskosten te beperken kan bij voldoende deelname binnen uw bedrijf of instelling een in company opleiding en/of training worden gegeven. Mocht u niet beschikken over een geschikte lesruimte, dan kunnen wij in overleg met u uitkijken naar een locatie in de omgeving van uw bedrijf of instelling.

Continuïteit

ARBO-Score zorgt voor continuïteit. Wij zorgen ervoor dat uw BHV’ers, in het kader van de wettelijke eisen, tijdig worden opgeroepen om deel te nemen aan de nascholing.

Doelmatigheid
Wanneer u gebruik maakt van onze expertise en diensten, bent u altijd verzekerd van kostenbewuste oplossingen. Bij de uitvoering staat doelmatigheid voorop, geen overbodige franje, maar adequate oplossingen op basis van een realistische benadering. Wij zijn van mening dat u aan bedrijfshulpverlening niet meer geld moet uitgeven dan daadwerkelijk nodig is om de veiligheid van uw bedrijf of instelling te waarborgen. De ervaring leert dat door deze benadering er aanzienlijke besparingen worden opgeleverd.
Soort opleidingen

Bedrijfsopleidingen veiligheid

Onze locatie

Arbo-Score Opleidingen en Advies in Bedrijfshulpverlening


Wilhelmina Druckerstraat 27 2401 KH Alphen aan den Rijn
0172439284 Klik om te bellen