Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen over opleidingen

Nederlandse werknemer hecht erg aan opleidingsmogelijkheden

AMSTERDAM - De mogelijkheid om opleidingen te volgen is voor 73 procent van de Nederlandse werknemers zeer belangrijk. Een ruime meerderheid is tevreden over de investeringen van hun werkgever in opleiding en ontwikkeling. Dat blijkt uit de Nationale Opleidings Enquête, gehouden onder 1670 respondenten. Bijna alle ondervraagden vinden de mogelijkheid om opleidingen te volgen belangrijk tot ...

Lees meer >>

Op 26 mei 2011

Promovendus van 89 jaar in Nijmegen

Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert volgende maand de voor zover bekend oudste Nederlander ooit die zijn proefschrift zelf zal verdedigen.

Lees meer >>

Op 31 maart 2011

Goede begeleiding draagt het meest bij aan de tevredenheid van ouders.

Op basis van de tevredenheidspeilingen die in 2009 onder ruim 50.000 ouders zijn afgenomen heeft Scholen met Succes een analytisch model ontwikkeld. Dat model geeft aan welke 10 (van de totaal 37) factoren, in onderlinge samenhang, het meest van invloed zijn op de algemene tevredenheid van ouders.

Lees meer >>

Op 1 juli 2010

Verlangen

Verlangen, is er een mooier thema dan verlangen? Wat je als mens toch allemaal verlangt: geborgenheid, gezondheid, spiritualiteit, vriendschap, een boeiende baan, goeie seks, innerlijke rust, dat liefde sterker is dan alle geweld. Ik beperk me even tot immateriële verlangens. In het besef dat ieder zo zijn eigen prioriteiten stelt. Elk interview wat ook maar iets voorstelt, raakt aan die ...

Lees meer >>

Op 11 juni 2010

Inleiding in het Moderne Standaardarabisch

Ongeveer 300 miljoen mensen van Marokko tot Irak spreken een vorm van Arabisch. Deze mensen hebben het Arabische schrift gemeenschappelijk. Hun gesproken taal kent veel varianten, dialecten, die van oost naar west sterk van elkaar verschillen.

Lees meer >>

Op 24 september 2009