sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Nederlandse werknemer hecht erg aan opleidingsmogelijkheden

AMSTERDAM - De mogelijkheid om opleidingen te volgen is voor 73 procent van de Nederlandse werknemers zeer belangrijk. Een ruime meerderheid is tevreden over de investeringen van hun werkgever in opleiding en ontwikkeling. Dat blijkt uit de Nationale Opleidings EnquĂȘte, gehouden onder 1670 respondenten. Bijna alle ondervraagden vinden de mogelijkheid om opleidingen te volgen belangrijk tot zeer belangrijk. Slechts 0,5 procent hecht hier geen enkele waarde aan. Ongeveer tweederde is bovendien tevreden over de investeringen die de werkgever doet in opleiden en ontwikkelen. 29 procent is niet te spreken over het investeringsbeleid van de werkgever.

Budget

Medewerkers kijken reikhalzend uit naar de invoering van persoonsgebonden opleidingsbudgetten en persoonlijke opleidingsplannen. Toch is er voor slechts 3 op de 10 werknemers een persoonlijk opleidingsplan opgesteld.

Het persoonsgebonden opleidingsbudget is bij werkgevers nog minder populair. Minder dan een kwart van de werknemers (23 procent) kan hier aanspraak op maken.


Opleidingsplan

De helft van de werknemers volgt jaarlijks één of meerdere opleidingen. Daarbij is een sterk verband te zien met het al dan niet aanwezig zijn van een persoonlijk opleidingsplan. Van de werknemers met een persoonlijk opleidingsplan volgt 71 procent minimaal jaarlijks een opleiding.


Initiatief

Maar liefst 85 procent geeft aan dat het initiatief tot scholing gewoonlijk van henzelf komt. In de overige gevallen is het de leidinggevende die het voortouw neemt. De afdeling personeelszaken heeft met een magere 1 procent het nakijken.


Verbeterpunten

Ook werden respondenten gevraagd naar wat er beter kan in het opleidingsbeleid van de werkgever. Men blijkt vooral graag een duidelijker beleid, betere informatievoorziening over opleidingsmogelijkheden, het invoeren van persoonsgebonden opleidingsbudgetten en persoonlijke opleidingsplannen te wensen.

Op May 26, 2011