sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Een ICT-er kiest voor E-learning

Na jaren van klassikale opleidingen volgen kiezen ICT-ers massaal voor E-learning. Mede ingegeven door de economische situatie en bedrijven dus meer op de kleintjes letten wordt er gekeken naar efficiƫntere en dus goedkopere manieren van opleiden.

Een klein onderzoek heeft aangetoond dat afgelopen jaren veelal de opleidingsbudgetten voor de IT-ers drastisch gekort zijn. Om kosten te besparen en focus te hebben op het overleven in deze crisis hebben veel IT bedrijven halt geroepen op de hoeveelheid opleidingen de de IT-er kon gaan volgen. Niet dat de opleidingen te duur zijn maar door uitval van werktijd was het kostenplaatje zodanig dat het voor menig bedrijf niet meer op te brengen is om medewerkers en IT-ers dagen uit hun werkzaamheden te halen.

Dit betekend voor veel IT bedrijven dat ze keuzes moeten maken. Zet ik ongecertificeerde medewerkers in met alle gevolgen van dien, zoals een lagere uurprijs en minder rendement of zorg ik dat de medewerkers alsnog gecertificeerd worden. Daarnaast stellen de vendoren ook steeds hogere eisen aan systeemhuizen, wederverkopers enz. omdat ze anders minder korting en ondersteuning ontvang als het aantal actueel gecertificeerden onder een minimum aantal komt.

Medewerkers zien ook de marktsituatie en deze ontwikkeling en vragen ook steeds minder om het volgen van opleidingen. Daarom kiezen IT-ers vaker voor thuisstudie in de avonduren om zo geschikt te blijven voor de arbeidsmarkt.

Door reductie van de kosten voor de werkgevers en de extra inzet van medewerkers door in hun eigentijd de kennis op pijl te houden wordt er gezocht naar efficiënteren manieren van opleiden waarbij er meer garantie is dat het einddoel ook behaald wordt.

Door E-learning te koppelen met een studiecoach en af te sluiten met een officieel door de vendor uitgegeven examen is er de waarborging dat de cursist de eindsteep van de opleiding ook behaald en voor de werkgever is een officieel examen ook de garantie dat de cursist het minimaal benodigde kennis ook op zak heeft.

Op September 5, 2011