sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Artikel afbeelding

Scholing voor Tussenschoolse opvang medewerkers (TSO)

Adminiris Dienstverlening is gespecialiseerd op het gebied van Tussenschoolseopvang.

Sinds augustus 2011 bestaat de wettelijke verplichting voor organisaties die het "overblijven" op basisscholen organiseren om 50% van hun toezichthouders te scholen op het gebied van overblijven.( WPO art.45)

Veel vrijwilligers zijn als ouders/grootouders of anderzijds zeer betrokken bij hun organisaties maar hebben geen pedagogische achtergrond.

Adminiris Dienstverlening heeft een ruim aanbod aan scholing met praktijkgerichte gecertificeerde cursussen gegeven door ervaren docenten.

Denk hierbij aan de TSO basistraining met onderstaande onderwerpen:

  • organisatie, missie en wetgeving,

  • de regels en afspraken van de TSO organisatie

  • communicatie en gesprekstechniek

  • ontwikkelingsfases kinderen en hun spel/speelgoed

  • herkenning en erkenning van ander gedrag.

Vervolgcursussen bestaan uit diverse verdiepingstrainingen van bovenstaande onderwerpen,

Maar ook geeft Adminiris Dienstverlening onderstaande scholing:

  • TSO Coördinatorentraining- Daar het voor een groot deel vrijwilligersorganisaties betreft, gebonden aan diverse wetgevingen rond bv. vergoedingen, vrijwilligersovereenkomsten en beleid is samen kennis delen verrijkend.

  • Korte of langere cursussen "Eerste hulp aan kinderen" met of zonder erkend Oranjekruis diploma.

  • "Spel(en) op het Plein" een interactieve training om basisschoolkinderen in een kort tijdsbestek met weinig materialen te vermaken.
  • Een geheel verzorgde scholingsdag voor deelnemers met meerdere docenten en een keuze uit diverse onderwerpen, wel of niet in combinatie feestelijke lunch.

  • Het organiseren van TSO Netwerkdagen waarbij deelnemers de gelegenheid hebben te leren van elkaars ervaringen voor deze veeleisende taak.

Incompany of individuele aanmelding is mogelijk.

Alle deelnemers aan bovenstaande scholing ontvangen een certificaat dat aangeeft dat er voldaan is aan de scholingsverplichting m.b.t. eerder genoemd artikel 45 van de Wet Primair Onderwijs. De deelnemers van de Netwerkdagen ontvangen een Bewijs van deelname.

Bevindingen van cursisten of opdrachtgevers kunt u vinden op www.adminiris.nl bij reacties.

Op August 25, 2016