sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Artikel afbeelding

Dyami Millarson redt bedreigde taalsoorten

Dankzij de inspanningen van Dyami Millarson werden drie Noord-Nederlandse dialecten erkend als zelfstandige taal.

Hij leerde in drie maanden Schiermonnikoogs, Hindeloopers en Aasters, een vorm van Terschellinger Fries. Dyami Millarson (25) uit Leeuwarden is een taalvirtuoos, autodidact en redder van minderheidstalen. Zijn methode: de sterk bedreigde taal zelf leren en met je meedragen. Dit is volgens hem de beste methode om haar te behouden.
Hij reist naar gebieden, legt contacten, correspondeert met bewoners en via zijn weblog wekt hij wereldwijd interesse voor minderheidstalen.
‘Doordat de drie dialecten een wetenschappelijke identificatiecode kregen, zijn ze de facto internationaal erkend’, stelt Millarson. Belangrijk, onderstreept hij. ‘Het zijn nu volwaardige talen en dat heeft grote symbolische waarde voor de sprekers, omdat hun taal geen ondergeschoven kindje meer is’.

Taalsystemen
Wat is een taal en wat is een dialect? Een eeuwige discussie, lijkt het. Millarson zegt het zo: ‘Het Schiermonnikoogs, Hielpes en Terschellinger Fries zijn volledige taalsystemen. Het is niet zo dat maar een paar woordjes anders zijn dan het Fries. Deze talen maakten een eigen ontwikkeling door’. Elke taal is een drager van cultuur, geschiedenis, tradities en de omgeving, vindt Millarson. ‘Alles zit in een taal omsloten. Daarom is het belangrijk dat ze blijven bestaan’.

Tweederangs
Zoals streektalen dreigen te verdwijnen, zo bestaat het gevaar dat het Nederlands op den duur plaatsmaakt voor het Engels, vreest hij. ‘We zullen hier dan een eigen Engelse variant spreken, die een lagere status heeft in de Engelstalige wereld. Een soort tweederangs taal. Daarom, waarschuwt hij: ‘Je mag eens een Engels woord gebruiken, maar laat het Nederlands niet los. Gebruik vaker Nederlandse uitdrukkingen en woorden. Zo nemen anderen ze weer over en beïnvloed je elkaar.’

Op June 26, 2019