Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kennismakingsaanbod gijzelingstraining voor de scheepvaart

Steeds vaker worden schepen door gewelddadige piraten gekaapt. Effectief reageren kan hierbij een verschil op leven en dood maken. Uit onderstaand artikel blijkt het belang om als individu en organisatie eenduidig af te stemmen hoe te reageren. Icoon organiseert een training ter kennismaking, waarin alle facetten van gijzeling aan bod komen.

Doel van de training
Door training zal een beweging op gang gebracht worden naar verbetering in het veilig en verantwoord handelen tijdens een gijzeling, met als doel escalatie te voorkomen.

Na het volgen van de training zijn de deelnemers bekend met effectief gedrag tijdens verhoor, transport of verplaatsing, verblijf en bevrijding. En beter in staat: • Op een veilige, verantwoordelijke en adequate manier tijdens gijzeling te handelen. • Eigen stressreacties onder controle te houden.• Spanningscontrole technieken toe te passen. • De verschillende fases van gijzeling te herkennen en de do’s en don’ts tijdens deze fases. Inhoud van de training
Om een situatie van overval of gijzeling constructief te kunnen hanteren is het van belang dat de deelnemers zich bewust worden van hun eigen gedrag tijdens spanningsvolle of agressieve situaties. Tijdens de training krijgen de cursisten inzicht in de manier hoe zij onder grote spanning tot bepaald gedrag komen en hoe zij deze kunnen beïnvloeden. Tijdens spanningscontrole oefeningen ervaren deelnemers wat spanning met hen doet en hoe zij dit non-verbaal uiten. De deelnemers worden begeleid in het controleren van hun eigen spanning en van hieruit veilig en doelmatig te handelen. De theorie wordt in de praktijk gebracht met behulp van oefeningen en simulaties gericht op gijzelingssituaties.

De training kenmerkt zich door een praktijkgerichte en afwisselende opzet. Tijdens de training wordt er gewerkt met professionele acteurs en zal er een gijzelingssimulatie plaats vinden.

Op February 5, 2010