Vrijgeven

“Voor mensen die in een veranderingsproces zitten, die worstelen met “loslaten”, is inzicht over Vrijgeven een verademing, waar “loslaten”je met lege handen achterlaat daar geeft Vrijgeven het besef van eigen keus en eigen waarde.”, Anneke Wittermans vertelt boeiend en helder hoe een mens dat kan doen.

In deze tijd zijn er te pas en te onpas adviezen over ‘loslaten’.
Anneke Wittermans vervangt: ‘LOSLATEN’ door het woord ‘VRIJGEVEN’. Als je je zelf oplegt om iemand los te laten, voel je in je wezen, dat je iemand in de steek laat, of de rug toedraait. Het geeft altijd een ongemakkelijk, ‘minderwaardig’ gevoel, terwijl als je erkent dat iemand waardevol voor je is, je de persoon niet hoeft ‘los te laten’. Integendeel, misschien draag je in je hart deze persoon en de ervaring voor je hele leven mee. Wel kan je beseffen dat de band te strak is, en niet meer kloppend. Dan kan je besluiten om jezelf en de ander VRIJ te GEVEN.

Verbintenissen veranderen
Iedereen komt wel eens voor de situatie te staan waarin een verbintenis een ander karakter krijgt of verbroken wordt. Kinderen gaan de deur uit, relaties veranderen, mensen scheiden, mensen kunnen te maken krijgen met een ongeneeslijke ziekte, of dierbaren gaan heen. Geliefden kunnen we niet zomaar ‘los laten’, en lang gekoesterde wensen ook niet. Die voeden en inspireren ons, zelfs als het pijn doet.

Wanneer je iemand vrijgeeft blijft de eigenwaarde van zowel jezelf als de ander intact.
Vrijgeven is een actief woord, dat in herhaling, elke keer weer een stukje van het verband (verbond) doet vieren, zonder de betekenis van de verbintenis te negeren. Het geeft herkenning en acceptatie van de verbintenis. Het gaat om toestaan dat de ander verder reist en jezelf vrijgeven om je eigen pad te volgen. Vrijgeven kan je elke keer weer doen, als je merkt dat de band niet dienend is, is elke keer een beetje al een succes. Terwijl loslaten suggereert dat je in een keer klaar bent, roept het juist de problematiek naar je toe. Het confronteert je keer op keer met je onmacht en tekortkomingen. Om te kunnen Vrijgeven zijn er verschillende fases te doorlopen, liefhebben, ruim denken, vergeven, betijen, in ere dragen, hercoderen en besluiten. Vrijgeven geeft ons en de ander ruimte, zelfbesturing/autonomie, respect en eigenwaarde. Vrijgeven houd je intact en voedt de integriteit. Het geeft opluchting en een gevoel van bevrijding.

In het hart dragen we mensen en wensen het hele leven mee. Vrijgeven is het vieren van de verbintenissen, een gebaar van liefde, opdat een ieder tot zijn recht kan komen.
Naast dat Anneke Wittermans dansen ontwikkeld heeft om een aantal stappen in het proces van VRIJGEVEN vorm te geven, biedt zij ook boeiende lezingen aan, waarin zij het begrip VRIJGEVEN verder uitwerkt.

Op March 1, 2010