ConsulSync


Charles Ruysstraat 9 6042 CB Roermond

Over ConsulSync

ConsulSync is een organisatie die samen met haar samenwerkende partners zoekt naar oplossingen voor vraagstukken op en rondom mensen en organisaties.Vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.
ConsulSync is daarbij de partner die zich met name concentreert op de doorstroom van medewerkers. Hierbij ligt de nadruk op organisatieontwikkeling, training en coaching. Een nadere toelichting hierop vind u onder ‘Aanbod’.