Karel de Grote College


Wilhelminasingel 15 6524 AJ Nijmegen
0243233670 Klik om te bellen

Over Karel de Grote College

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen zijn wij een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten, bewijzen onze uitstekende examenresultaten.
Onze school verzorgt het vervolg van de schoolloopbaan van leerlingen uit Nijmegen en de wijde regio, die primair vrijeschoolonderwijs (basisonderwijs) hebben gevolgd. Maar ook voor ongeveer de helft van onze leerlingen die geen vrijeschool voor primair onderwijs hebben bezocht is het Karel de Grote College een prima keuze: een school die aansprekend en eigentijds onderwijs verzorgt, met een aantal unieke accenten.
Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten:
?mavo (incl. lwoo)
?havo en
?vwo (atheneum).
Het vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschool- beginselen als pedagogische basis èn de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.
Op het Karel de Grote College zijn alle leerlingen welkom die samen met hun ouders kiezen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, met inachtneming van de gebruikelijke in- en doorstroomcriteria voor toelating.
Specifieke kenmerken van onze school zijn:
?het onderwijs is inhoudelijk en pedagogisch op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is, zodat leerlingen aan de slag willen gaan;
?wij werken met een lessentabel die cognitieve, sociaal-emotionele en kunstzinnige elementen voor àlle leerlingen evenwichtig verdeelt, zodat leerlingen in hun gehele mens-zijn worden aangesproken;
?de opvoeding van kinderen tot jong volwassenen geven wij vorm in leergroepen, die zo lang mogelijk heterogeen van samen- stelling zijn, zodat leerlingen van elkaar kunnen blijven leren, in onderlinge saamhorigheid en met wederzijdse aandacht en respect;
?natuurlijk komen keuzes voor vervolgstudie en beroep aan de orde, maar het onderwijs is vooral gericht op algemene vorming, zodat leerlingen zich breed oriënteren.

Karel de Grote College in het kort

Soort opleidingen

Voltijd

Opleidingsniveaus

Voortgezet onderwijs

Onze locatie

Karel de Grote College


Wilhelminasingel 15 6524 AJ Nijmegen
0243233670 Klik om te bellen