Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur


Stijn Streuvelslaan 42 4873 EB Etten-Leur
076 501 5905 Klik om te bellen

Over Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur

Het uitgangspunt voor de inrichting van de school is overzichtelijkheid en veiligheid voor de leerlingen. Daarom is gekozen voor kleinschalige afdelingen, de leshuizen, met een positief werk- en leerklimaat. 
In die leshuizen streven we – uitgaande van de missie en visie – een schoolcultuur met als kenmerken:

 • een veilige en overzichtelijke leer- en werkomgeving, waarin tolerantie, zorg en respect voor elkaar bijdragen aan ieders welbevinden;
 • aandacht voor ethische aspecten van de leerstof;
 • zowel houvast als uitdaging aan leerlingen;
 • sturing aan de professionele houding van medewerkers en ethische dilemma’s die zij ervaren, vanuit duidelijke waarden en normen;
 • erkenning dat leerlingen rechten hebben als onderwijsvragers;
 • gelegenheid voor de leerling de leerstof op een persoonlijke wijze eigen te maken.

Talentmaximalisatie

Het uitgangspunt gelijke kansen wordt gecombineerd met een maximale persoonlijke ontwikkeling door middel van maatwerk.

 • In gesprek met leerlingen en hun ouders zoeken we voor leerlingen voor wie het reguliere programma nog niet voldoende is naar een passend aanbod om aan de leerbehoeften en het welbevinden tegemoet te komen.
 • Om in bètavakken geïnteresseerde leerlingen te stimuleren, staat het vak Science op het lesrooster en kunnen zij in klas 1 na schooltijd deelnemen aan Funlab.
 • Om in cultuurvakken geïnteresseerde leerlingen te stimuleren, zijn er tal van naschoolse activiteiten waaraan leerlingen in de onderbouw kunnen deelnemen, bijvoorbeeld musicalatelier (theaterklas).
 • Als school met een versterkt talenonderwijs wordt de leerlingen voor Frans (Delf Scolaire), Duits (Goethe) en Engels (Cambridge) een verdieping aangeboden dat is geënt op het ERK (Europees Referentiekader).
 • Als school met activiteiten met betrekking tot sportstimulering. Vanaf de brugklas krijgen leerlingen de gelegenheid om deel te nemen aan extra sportlessen bij Sport+.
 • Voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo met interesse in de economische vakken is er gelegenheid om deel te nemen aan de Business School (havo) en het econasium (vwo).

Samenhang nastreven – diversiteit koesteren

Het onderwijs wordt aangeboden in samenhang, rond profileringthema’s, waarbij vakken samenwerken om voor de leerlingen de samenhang duidelijk te maken.

Samenhang zien, samenwerking en delen zien we voor zowel de leerlingen als de medewerkers als de sleutel tot succes.

Opleidingsniveaus

Voortgezet onderwijs

Onze locatie

Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur


Stijn Streuvelslaan 42 4873 EB Etten-Leur
076 501 5905 Klik om te bellen