KSH Training en Consulting


IJsbaanpad 43 1076 CV Amsterdam
020-4710658 Klik om te bellen

Over KSH Training en Consulting

Agressie op het werk?
Kunnen uw medewerkers voldoende omgaan met de agressie van klanten?
Reageren zij adequaat genoeg? Nemen zij voldoende preventieve maatregelen en werken ze goed samen tijdens situaties waarbij de spanning oploopt? Kunnen ze hun grenzen goed aangeven en zijn ze zich bewust van de impact van hun eigen lichaamstaal, woordkeus en gedrag? Staat agressie regelmatig op de agenda?
In een training omgaan met agressie van KsH training & consulting bieden we hiervoor oplossingen aan.

Programma van onze maatwerk agressietraining
Tijdens een verkennend gesprek wordt gekeken naar het soort situaties en het soort agressie dat uw medewerkers tegen kunnen komen. De doelstellingen voor de training worden samen met u vastgesteld. Hierna wordt een voorstel gedaan voor het programma van de in-company agressietraining.

Onderwerpen die hierin opgenomen kunnen worden zijn:
• Wat is agressie?
• Welke vormen van agressie kom je tegen tijdens het werk?
• Frustratie agressie
• Instrumentele agressie
• Psychopathologische agressie
• Verbale, non-verbale en fysieke agressie
• Hoe schat je de agressie in?
• Welke strategie past het best bij de vorm van agressie die je
tegenkomt?
• Hoe stel je op een respectvolle manier grenzen?
• Hoe de-escaleer je een agressieve situatie.
• Welke invloed heeft je eigen lichaamstaal, houding en woordkeus?
• Wat kan je doen om veilig weg te komen als een situatie fysiek
bedreigend wordt?
• Welke preventieve maatregelen kan je nemen?
• Hoe kun je als team samenwerken tijdens escalerende situaties?
• Hoe maak je een risico analyse?
• Welke grenzen stel je als team aan het gedrag van cliënten?

Resultaten
Deelnemers aan onze agressietraining geven aan een zinvolle, nuttige training gevolgd te hebben. Ze hebben geoefend in bijna echt situaties en geven aan dat de trainers een veilige sfeer weten te scheppen. Verder geeft men aan dat het resultaat is:
• Meer zelfvertrouwen
• Betere samenwerking
• Eigen grenzen beter aanvoelen en beter kunnen aangeven
• Beter inzicht in gevaarlijke situaties
• Meer aandacht voor preventie en risico - inventarisatie vooraf
• Meer inzicht in verschillende strategieën en hier een aantal van kunnen toepassen

Training omgaan met agressie van KsH training & consulting
Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen agressie. Protocollen en veiligheidsmaatregelen zijn daar een belangrijke stap in. Het trainen van medewerkers is ook een belangrijk aandachtspunt. Veel organisaties kiezen er voor om door KsH training & consulting een maatwerk training “Omgaan met agressie” te laten uitvoeren. Ons bureau is al sinds 1980 gespecialiseerd in trainingen in het omgaan met agressie. Onze trainingen worden afgestemd op uw praktijk. Er wordt gewerkt met een professioneel trainingsacteur in praktijksimulaties. Ons doel is een veilige werkomgeving voor medewerkers in maatschappelijke dienstverlening. Wij hebben onder andere ervaring in de jeugdhulpverlening, zorg, onderwijs, welzijnswerk en het onderwijs. Na afloop van de training vindt een schriftelijke evaluatie plaats en wordt in een afrondingsgesprek de training met u nabesproken.

Oefening in een veilige omgeving baart kunst en een werknemer die zich zeker en veilig voelt zal beter functioneren. Wij lichten graag onze oplossingen toe in een persoonlijk gesprek. Ofvraagt u nu meer informatie of een offerte aan.
Belt u vrijblijvend voor meer informatie over al onze maatwerktrainingen

E-zine met tips
Op onze website kunt u zich opgeven voor onze E-zine, de nieuwsbrief met tips over: Omgaan met agressie, communicatie en samenwerking.

KSH Training en Consulting in het kort

Soort opleidingen

Training

Opleidingsniveaus

Mbo

Vakgebieden

Agressietraining: Omgaan met agressie

Onze locatie

KSH Training en Consulting


IJsbaanpad 43 1076 CV Amsterdam
020-4710658 Klik om te bellen