Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)


Parkstraat 83 2514 JG 's-Gravenhage
070 312 2300 Klik om te bellen

Over Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs.

Daarmee is de NVAO bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. De besluiten van de NVAO leiden tot erkenning van diploma’s en titels en waar van toepassing tot bekostiging van opleidingen. De NVAO baseert haar beoordeling op advies van erkende deskundigen.

De NVAO wil er toe bijdragen dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland erkend wordt als internationaal aan de maat, maatschappelijk relevant en het vertrouwen geniet van studenten, werkgevers en de samenleving. Binnen de opdracht die in het accreditatieverdrag tussen Nederland en Vlaanderen aan de NVAO is toegekend, wil zij de kwaliteit van het hoger onderwijs borgen, verbeteringen stimuleren en een kwaliteitscultuur bevorderen.

De NVAO werd in 2005 opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. De taken van de NVAO zijn in wetgeving vastgelegd. Het bureau is gevestigd in Den Haag.

De NVAO wisselt van gedachten en werkt samen met stakeholders als overheden, hogescholen, universiteiten en vertegenwoordigers van studenten- en koepelorganisaties in Nederland, Vlaanderen, Europa en daarbuiten.

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) in het kort

Soort opleidingen

Avondopleidingen
Dagopleidingen
Deeltijd
Voltijd

Opleidingsniveaus

Hbo
Wo

Onze locatie

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)


Parkstraat 83 2514 JG 's-Gravenhage
070 312 2300 Klik om te bellen