School voor Reincarnatietherapie Nederland


(Les locatie) Cremerstraat 390 3532 CH Utrecht
06 36 14 38 00 Klik om te bellen

Over School voor Reincarnatietherapie Nederland

De SRN-opleiding duurt twee jaar.
Het eerste jaar heeft dertien tweedaagse lesblokken van het eerste jaar met een frequentie van ongeveer één per drie weken plaats.
Het tweede jaar heeft twaalf tweedaagse blokken en de vier procesdagen
In het eerste jaar ligt de nadruk op het leren herkennen en laten verwerken van trauma's, ook die van de studenten zelf (onder meer in de vorm van leertherapie met een tweedejaars). Onderwerpen die in de dertien lesblokken aan bod komen zijn: begrippen, hoofdlijnen en uitgangspunten van de holografische reïncarnatietherapie, gesprekstechnieken, taalkunde, inductiemethoden, schrik- en shockbehandeling bij verschillende typen trauma's (slachtoffer en dader, incidenteel en chronisch), herstel van de natuurlijke levenskracht, het begeleiden van sterven in vorige levens en van tussenbestaan- en incarnatiebelevingen, werken met de conceptie, prenatale fase en geboorte, het behandelen van actualiseringen in het huidige leven, het integreren van innerlijke kinderen en andere gedissocieerde delen, het losmaken van aangehechte energieën.

Het tweede jaar staat in het teken van werken met levensthema's, de rode draden die ervaringen door levens heen met elkaar verbinden. De studenten leren binnen de zielsgeschiedenissen van cliënten specifieke thema's te ontdekken en de daaruit voortkomende beperkingen te transformeren. Onderwerpen van het tweede jaar zijn: intakegesprekken, zielsgeschiedenissen, procesbegeleiding, werken met cliënten van buiten de opleiding, verdieping van de kennis over sterven en tussenbestaan en over actualiseringen tijdens conceptie, de prenatale periode, geboorte en het leven daarna, essenties van het vak, (menselijke) relaties, lichaamswerk, rouwverwerking, seksualiteit en traumatiek, werken met kinderen, deelpersoonlijkheden en ethiek.

Naast lesblokken omvat het lesprogramma ook praktijksupervisies. Dit zijn dagen waarop de studenten de in de lessen geleerde en in huiswerkgroepen geoefende behandelingsmodellen in kleine groepjes in de praktijk brengen. De docenten fungeren daarbij als supervisoren. In het eerste jaar zijn er vijf en in het tweede jaar vier van zulke supervisiedagen. Eerstejaars gaan daarnaast bij tweedejaars in (leer)therapie. Zowel de eerstejaars cliënt als de tweedejaars therapeut schrijven daarover een verslag. Het studiejaar wordt afgesloten met een theorie-examen en aansluitend een overgangsgesprek met één van de docenten.
De gehele opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen en een theorie-examen. Studenten die aan alle examenverplichtingen hebben voldaan ontvangen het diploma Holografisch Reïncarnatietherapeut, dat automatisch toegang geeft tot het beroepslidmaatschap van de NVRT.

De eerstejaars groep bestaat uit maximaal 30 studenten. Voorwaarde om toegelaten te worden tot de opleiding is het volgen van één van de introductiedagen of een deelname, als cliënt, aan de procesdagen. Potentiële studenten kunnen op een introductiedag kennismaken met de theorie en praktijk van de holografische reïncarnatietherapie en met één van de docenten.

Voor informatie over de opleiding kunt u mailen en via de telefooncontact opnemen met het Bureau SRN in Ammerstol(postadres)

School voor Reincarnatietherapie Nederland in het kort

Soort opleidingen

Lessen in het weekend

Opleidingsniveaus

Hbo

Vakgebieden

Reincarnatietherape

Onze locatie

Logo School voor Reincarnatietherapie Nederland

School voor Reincarnatietherapie Nederland

School voor Reincarnatietherapie Nederland


(Les locatie) Cremerstraat 390 3532 CH Utrecht
06 36 14 38 00 Klik om te bellen