Stichting Kanjertraining


Edvard Munchweg 41 1328 MB Almere
0365489405 Klik om te bellen

Over Stichting Kanjertraining

De directe aanleiding tot het ontwikkelen van de Kanjertraining is een verzoek geweest van meerdere Almeerse ouders in 1996. Deze ouders zaten met de volgende vraag: "We kunnen heel goed praten met de onderwijsgevenden over ons kind zolang het gaat over cognitief functioneren. Maar het gaat mis als wij naar school komen met vragen over het sociaal functioneren van ons kind. Vooral als ons kind zich niet fijn voelt op school."
Samen met deze ouders, is nagegaan waar hun kinderen behoefte aan hebben in het sociaal functioneren. We kwamen zo uit op een honderdtal aandachtspunten zoals: met mes en vork leren eten, niet met volle mond praten, hoe ga ik met de bus mee, hoe stel ik mijzelf voor, hoe ga ik met kritiek om, enzovoort. Aan de ouders die met hun kinderen wilden deelnemen aan de Kanjertrainingen, werden deze punten in een overzicht meegegeven met het verzoek met een cijfer "nut en noodzaak" aan te geven. De ouders beoordeelden de meeste gedragsaspecten als niet belangrijk, maar waardeerden onderstaande onderwerpen als zeer belangrijk.
- Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
- Iets aardigs zeggen.
- Met een compliment weten om te gaan.
- Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan.
- Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt, en NEE als je iets vervelend vindt.
- Je mening vertellen (maar) niet altijd.
- Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.
- Samenwerken.
- Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.
- De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.
- Kritiek durven en kunnen geven.
- Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
- De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.
- Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
- Leren stoppen met treiteren.
- Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.

Deze thema's werden inhoudelijk uitgewerkt en in een logisch verband gezet binnen de Kanjertrainingen.

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die thuis en/of op school "niet lekker in hun vel zitten".
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt.

Foto's

Stichting Kanjertraining in het kort

Soort opleidingen

Avondopleidingen
Deeltijd
Opleidingen voor ouderen
Training voor kinderen (crisisinterventies in de groep), workshops, trainingen op maat
Voltijd
Volwassenenopleiding

Opleidingsniveaus

Basisonderwijs
Hbo
Mbo
Opleidingen voor ouders, directies, coordinatoren, intern begeleiders, TSO-BSO-VSO en peuterspeelzalen, Kanjers in de Wijk
Speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs
Wo

Vakgebieden

Ouderparticipatie
Ouderparticipatie, depressieve gevoelens bij kinderen, sociale redzaamheid bij kinderen, bevordering sociale competenties van kinderen, conflictbeheersing, bevorderen van leerresultaten, training van
Sociaal en pedagogisch
Sport en bewegen
Zorg

Onze locatie

Stichting Kanjertraining


Edvard Munchweg 41 1328 MB Almere
0365489405 Klik om te bellen